Humusatie: leven geven na de dood door de aarde te doen herleven.

February 14th, 2018

Een vernieuwend idee dat uw steun nodig heeft.

In België hebben wij na ons overlijden slechts twee opties voor ons lichaam: ons laten begraven of verbranden.

Deze beide opties zijn echter allebei zeer vervuilend.

Er bestaat nochtans een derde optie namelijk humusatie .
Dit is een gecontroleerd proces waarbij het lichaam van de overledene wordt verteerd dankzij de micro-organismen uit een compost van gehakseld snoeihout.
Na 12 maanden zijn de stoffelijke resten omgevormd tot een gezonde en vruchtbare humus.

Het transformatieproces voltrekt zich boven de grond. Hierbij wordt het lichaam bedekt met een laag compost van plantaardige, gehakselde materie en vervolgens wordt hier een soort « levend monument » van gemaakt.

De humusatie van de overledene gebeurt op een hiervoor bestemd en beschermd terrein met de naam « Tuin-Bos van de metamorfose ». in 1 jaar tijd levert het proces min of meer 1,5 kubieke meter « super-compost » op.

Volg deze link om te begrijpen hoe het in detail gebeurt

Waarom kiezen voor Humusatie?

Voordelen van humusatie tegenover ter aardebestelling
• geen doodskist
• geen concessiekosten op een kerkhof voor de duur van 5, 10, of 25 jaar
• geen kosten voor een grafsteen of grafkelder
• geen kosten voor balseming noch toevoeging van schadelijke chemicaliën
• geen regelmatige onderhoudslast van het graf voor de verwanten
• geen grondwatervervuiling door cadaverine, putrescine, medicijnresten, pesticiden, hormoonontregelaars,
Voordelen van humusatie tegenover verbranding
• geen giftige stoffen die vrijkomen in de atmosfeer of in de riolen
• geen onredelijke consumptie van fossiele energie (+/- 200 l brandstofequivalent / persoon)
• Geen columbariumhuur
• geen verslechtering van de oppervlaktelagen van de grond tijdens het verspreiden van as

Integendeel! Humusatie brengt een rijke humus voort, die gebruikt kan worden voor de verbetering van de gronden.
Het is een zachte vorm van het lichaam terug aan de aarde geven, zowel respectvol als duurzaam.
Om meer te weten bekijk zeker ook eens onze faq (veelgestelde vragen rubriek)

Wij hebben het boek uitgegeven “Plaidoyer pour l’Humusation“.
« Pleidooi voor Humusatie »
Indien u dit boek(enkel de Franse versie, er is nog geen Nederlandse versie van beschikbaar) wenst te bestellen en te ontvangen per post, gelieve ons te contacteren.
Klik hier voor de lijst van boekhandels waar het te koop is.

Maar er is één grote hinderpaal …
En u kan helpen om die te verwijderen!

Deze hinderpaal is de wet. Zonder wetsverandering zijn alleen teraardebestelling en verbranding toegelaten.
Een eerste stap in de richting van legalisatie van Humusatie werd al gezet:
Op 21 februari 2014 trad het decreet van 23 januari 2014 in werking. Dit laatste wijzigt het decreet van 6 maart 2009 van de Code van Lokale Democratie in het Waals Gewest.
Deze wettekst, die vóór het nieuwe decreet “begraafplaatsen” alleen de twee erkende begrafenispraktijken vermeldde, werd subtiel veranderd door toevoeging van drie gedachtenpuntjes:
De erkende begrafenispraktijken “zijn begrafenis, crematie, …”
Het volstaat om aan de gedachtenpuntjes ook toe te voegen:
“(…), de Humusatie, …”

Ga over tot actie

1. Wil je de keuze hebben ? Onderteken dan de petitie.
Wij vragen slechts 2 minuten van uw tijd om de erkenning van humusatie in de wet te laten vooruit gaan.
Wij willen ook tonen dat we met velen zijn die dit wensen.
Teken de petitie online

Het ligt in onze macht om aan politici te bewijzen dat we heel talrijk zijn om, wanneer onze tijd is aangebroken, voor Humusatie te kiezen in plaats van begrafenis of crematie.

2. Deel dit mooi idee met al je contacten!
Hoe meer handtekeningen, hoe sneller de wet zal veranderen en toelaten dat de eerste lichamen eindelijk gehumuseerd kunnen worden.
U kunt deze petitie ook via een papieren document laten tekenen voor de degenen onder uw contacten die geen internet hebben.
Klik hier om het document te downloaden en verzendt het ingevuld naar het onderaan staand adres.

3. Informeer uw lokale verkozenen van uw laatste wil.
Van zodra iemand overtuigd is dat Humusatie hem beter past dan begraven of verbranden, ongeacht zijn leeftijd of zijn gezondheidstoestand, kan hij per mail of per brief het Gemeente College en de Burgemeester hiervan op de hoogte brengen.
Zelfs indien de wet Humusatie nog niet bestaat, kunnen we druk uitoefenen op onze verkozenen, door hen te vragen degenen te willen helpen die gekozen hebben voor Humusatie.

Klik hier om de “Akte van Laatste Wilsbeschikking”  te downloaden.
Vul het digitaal in en kopieer het pdf document het op uw PC, druk het af en zend één deel naar de Gemeente diensten en het andere deel naar:
info@humusatie.be of per post naar het adres onderaan dit document, om ons te informeren.

Het zijn de bestuurscolleges die wetswijzigingen kunnen bevorderen. Ze worden ook geconfronteerd met de problemen van de kerkhoven en de pollutie rondom de crematoria.
In naam van de komende generaties van onze kinderen en kleinkinderen…BEDANKT!