February 15th, 2018

De CO²-uitstoot van een leven lang compenseren, is dit mogelijk?

Madagascar herbebossen

Met al het geld dat is bespaard op het gebruikelijke begrafenisbudget, heeft elk gezin, als de overledene dit wenst, het budget om de ecologische voetafdruk van hun hele leven volledig te compenseren.
Bijvoorbeeld door tuinen en bossen waarin eetbare producten geteeld worden, te financieren die grenzen aan woestijngebieden om hun expansie te stoppen en te beginnen met het herstel van vruchtbaar land in de woestijn. Hierdoor kunnen autochtonen werk vinden in hun eigen land door lokaal voedsel van hoge kwaliteit te produceren.
We hebben al een overeenkomst met de NGO “Graine de vie” (project goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting). Deze vereniging wil de ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen compenseren door bomen te planten in ontwikkelingslanden.

Weet eveneens dat de geïnvesteerde bedragen grotendeels aftrekbaar zijn van de successierechten.

Hier is een uittreksel van hun website dat de integrale compensatie van de ecologische voetafdruk van een persoon beschrijft

. “Aangezien de gemiddelde levensduur van een Europeaan 76 jaar is, is de gemiddelde ecologische voetafdruk van ons leven ongeveer 1.000 ton CO².
Aangezien de gemiddelde levenscyclus van een boom 20 jaar is en elke boom die op Madagaskar wordt geplant jaarlijks minstens 5 kilogram CO² opvangt, moeten we allemaal beginnen met het planten van ongeveer 9.000 bomen om de CO² op te vangen die door ons bestaan wordt gegenereerd.
De gemiddelde kosten van een boom geplant door ‘Seed of Life’ is 25 cent. Dus met een som van 2.250 euro kan iedereen aan de aarde de rijkdom teruggeven die zij ons gedurende ons hele leven ter beschikking stelt.