Humusatie: leven geven na de dood door de aarde te doen herleven.

February 14th, 2018


Een vernieuwend idee dat uw steun nodig heeft!

In België hebben wij na ons overlijden slechts twee opties voor ons lichaam: ons laten begraven of verbranden.

Deze beide opties zijn echter zeer belastend voor het milieu en kosten bovendien energie en gaat vaak ook gepaard met het vellen van een boom voor de kist.

Er bestaat nochtans een derde optie namelijk humusatie.
Dit is een gecontroleerd proces waarbij het lichaam van de overledene wordt verteerd dankzij de micro-organismen van de levende toplaag van onze aarde in combinatie met onze eigen bacteriën en een hoop organische materie die werd voorbereid door gecertificeerde humusatoren.
Na 12 maanden zijn de stoffelijke resten omgevormd tot een gezonde en vruchtbare humus.

De humusatie van de overledene gebeurt op een hiervoor bestemd en beschermd terrein: De metamorfose-tuin.
In 1 jaar tijd levert het proces 1,5 kubieke meter « super-compost » op.

Deze compost word enerzijds gebruikt voor het planten van 1 boom in een herinneringsbos, waar er plaats voor een gedenksteen en waar men ten allen tijde langs kan om te rouwen.
En ander deel (15l) kan meegenomen worden door de nabestaanden om thuis of elders een boom of plant te planten ter ere van de overledene.
De rest van de bekomen humus zou gebruikt worden voor het regeneren van vervuilde of in onbruik geraakte terreinen door ze te beplanten met bomen en ze te bedekken met humus. Zo corrigeren ze de fouten van het verleden en dragen wij bij aan de cirkel van het leven, de biodiversiteit, de zuurstof in onze lucht, het vasthouden van water, het bieden van schaduw, het vangen en fixeren van CO2, …

Volg deze link om te begrijpen hoe het in detail gebeurt.

Nieuws:

Eigen testen bijna afgerond

Na de fout gelopen tests van de UCLouvain, die ons nooit betrokken hebben en eigenlijk enkel bewezen hebben dat als je het protocol niet volgt het niet lukt. Het oprichten van een cooperatieve om de testen dan maar zelf te ...

Bomen zijn efficiënter dan machines

De resultaten van een recent wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat het planten van meer bomen in de buurt van vervuilende bedrijven en industrieën de lucht met 27% properder kan maken.

Bomen zijn daarmee efficienter en goedkoper dan mechanische en andere filtersystemen ...

Wat als iedere gesneuvelde een boom werd?

Op 11 November herinneren we ons het einde van de eerste wereldoorlog
en volledig terecht doen we eer aan de mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid.
Maar helaas zijn er sindsdien nog massa's mensen gesneuveld in de oorlogen die sindsdien ...

Recent in de kijker:

Dank aan Radio2

Bedankt aan Begrafenisondernemer Dirk Van Nieuwkerke om aan te halen hoe het gebruik van een wikkeldoek bij kan dragen aan ...

Bedankt Gents Milieu Front

Wat een duidelijk en met verstandige quotes doorspekt artikel:https://www.gentsmilieufront.be/actueel/duurz-consumptie/item/762-humusatie ...

Waarom kiezen voor Humusatie?

Voordelen van humusatie tegenover ter aardebestelling
• geen doodskist
• geen concessiekosten op een kerkhof voor de duur van 5, 10, of 25 jaar
• geen kosten voor een grafsteen of grafkelder
• geen kosten voor balseming noch toevoeging van schadelijke chemicaliën
• geen regelmatige onderhoudslast van het graf voor de verwanten
• geen grondwatervervuiling door cadaverine, putrescine, medicijnresten, pesticiden, hormoonontregelaars,
Voordelen van humusatie tegenover verbranding
• geen giftige stoffen die vrijkomen in de atmosfeer of in de riolen
• geen onredelijke consumptie van fossiele energie (+/- 200 l brandstofequivalent / persoon)
• Geen columbariumhuur
• geen verslechtering van de oppervlaktelagen van de grond tijdens het verspreiden van as

Integendeel! Humusatie brengt een rijke humus voort, die gebruikt kan worden voor de verbetering van de gronden.
Het is een zachte vorm van het lichaam terug aan de aarde geven, zowel respectvol als duurzaam.
Om meer te weten bekijk zeker ook eens onze faq (veelgestelde vragen rubriek)

Wij hebben het boek uitgegeven “Plaidoyer pour l’Humusation“.
« Pleidooi voor Humusatie »
Indien u dit boek(enkel de Franse versie, er is nog geen Nederlandse versie van beschikbaar) wenst te bestellen en te ontvangen per post, gelieve ons te contacteren.
Klik hier voor de lijst van boekhandels waar het te koop is.

Maar er is één grote hinderpaal …
En u kan helpen om die te verwijderen!

Deze hinderpaal is de wet. Zonder wetsverandering zijn alleen teraardebestelling en verbranding toegelaten.
Een eerste stap in de richting van legalisatie van Humusatie werd al gezet:
Op 21 februari 2014 trad het decreet van 23 januari 2014 in werking. Dit laatste wijzigt het decreet van 6 maart 2009 van de Code van Lokale Democratie in het Waals Gewest.
En zo werd humusatie ook toegvoegd in een ordonantie van het Brusselse parlement (8-11-2018)
In Vlaanderen moeten de eerste stappen nog gezet worden helaas..

De erkende begrafenispraktijken “zijn begrafenis, crematie, …”
Het volstaat om “(…), de Humusatie, …” toe te voegen en we kunnen van start gaan.

Ga over tot actie

1. Wil je de keuze hebben ? Onderteken dan de petitie.
Wij vragen slechts 2 minuten van uw tijd om de erkenning van humusatie in de wet te laten vooruit gaan.
Wij willen ook tonen dat we met velen zijn die dit wensen.
Teken de petitie online

Het ligt in onze macht om aan politici te bewijzen dat we heel talrijk zijn om, wanneer onze tijd is aangebroken, voor Humusatie te kiezen in plaats van begrafenis of crematie.

2. Deel dit mooi idee met al je contacten!
Hoe meer handtekeningen, hoe sneller de wet zal veranderen en toelaten dat de eerste lichamen eindelijk gehumuseerd kunnen worden.
U kunt deze petitie ook via een papieren document laten tekenen voor de degenen onder uw contacten die geen internet hebben.
Klik hier om het document te downloaden en verzendt het ingevuld naar het onderaan staand adres.

3. Informeer uw lokale verkozenen van uw laatste wil.
Van zodra iemand overtuigd is dat Humusatie hem beter past dan begraven of verbranden, ongeacht zijn leeftijd of zijn gezondheidstoestand, kan hij per mail of per brief het Gemeente College en de Burgemeester hiervan op de hoogte brengen.
Zelfs indien de wet Humusatie nog niet bestaat, kunnen we druk uitoefenen op onze verkozenen, door hen te vragen degenen te willen helpen die gekozen hebben voor Humusatie.

Klik hier omde “Akte van Laatste Wilsbeschikking”  te downloaden.
Vul het digitaal in en kopieer het pdf document het op uw PC, druk het af en zend één deel naar de Gemeente diensten en het andere deel naar:
info@humusatie.be of per post naar het adres onderaan dit document, om ons te informeren.

Het zijn de bestuurscolleges die wetswijzigingen kunnen bevorderen. Ze worden ook geconfronteerd met de problemen van de kerkhoven en de pollutie rondom de crematoria.
In naam van de komende generaties van onze kinderen en kleinkinderen…BEDANKT!

File Description File size
pdf Deel_de_infografie-etappes-van-humusatie-aub 4 MB