Ere Comité

February 15th, 2018

Het ‘Erecomité’

Stichting MÉTAMORPHOSE
Erecomité “VIP” voor de legalisatie van Humusatie

De Stichting van Openbaar Nut ‘Metamorfose, sterven en dan leven geven’ is gelukkig om uw steun te ontvangen ten einde de huidige wetgeving de wijzigen ten gunste van een nieuwe begraaf praktijk 100% gunstig voor het milieu. Humusatie, dit wil zeggen de metamorfose in 12 maanden van de overledene in gezonde en vruchtbare humus. Ons voorstel kadert volledig in de geest van het Waals decreet van 2009, en gaat zelf verder door het volledig ontbinden van de lichamen.
Ons comité van meer dan 25 experten in omzetting van biomassa, heeft een lange ervaring in de materie van compostering van organisch materiaal van alle soorten. Deze experts verzekeren formeel dat het procedé van Humusatie een reële bescherming biedt voor het milieu en sluit het risico uit van eventuele openbare vervuiling.
In zo kort mogelijke tijd vragen we aan de bestuurders de humusatie wettelijk te maken, aangezien het al de laatste wens is van veel mensen die de opwarming van de aarde op deze wijze willen terugschroeven, dankzij het herstel van de vruchtbaarheid van de gronden door snel veel bomen te laten groeien ten einde een maximum aan CO² vast te leggen.
Daardoor maakt u het mogelijk aan een groeiend aantal inwoners een sterker burgergevoel te geven door effectief deel te nemen aan het leven op aarde in respect met de levende wezens.
De lijken van miljarden mensen betekenen een biomassa waarvan het gewicht op de omgeving ver van verwaarloosbaar is.
Op dit ogenblik dat de pollutie van onze lichamen meer en meer bezwaard worden door resten van medicijnen, zware metalen, pesticiden, fungiciden en endocriene verstoorders, prothesen en andere, is enkel de zuiveringskracht van een supercompost, adequaat beheerd een garantie op een ‘terugkeer’ naar de aarde zonder belasting voor de toekomstige generaties. Enkel in deze context kunnen de micro-organismen en de bio-fauna van de grond de chemische polluerende moleculen en de pathogene kiemen vernietigen voor altijd.
Het is niet haalbaar het milieu correct te herstellen zonder onze lijken op een correcte manier in de aarde te brengen.
Het is de opkomst van een nieuwe visie op het leven en de dood, in volledige overeenstemming met de natuurwetten en de tradities: we ‘komen’ van de aarde en we keren er terug naar om voeding te maken voor de levende aarde.
Laten we fier zijn te hebben bijgedragen aan het bestendigen van het leven na onze dood!

De ondertekenaars

• 20/6/2015 – Gandin Ézio – ezio.gandin@gmail.com – président des Amis de la Terre Belges – www.amisdelaterre.be
• 1/7/2015 – Debouche Frédéric – grainedevie@live.be – ONG Graine de vie www.grainedevie.org
• 10/07/15 – Lannoye Paul – paul.lannoye@skynet.be – député européen honoraire , président du www.grappe.be
• 19/6/2015 – Jean ANNET – jean@agendaplus.be – Directeur de publication AGENDA PLUS – www.agendaplus.be
• Cauchy Daniel – cauchyd@gmail.com – asbl Rencontre des Continents et Réseau des Consommateurs – Responsable. Formateur en éducation écologie et citoyenneté
• 17/12/2015 – Gauthier Chapelle gauthier@biomimicry.eu chercheur in(Terre)dépendant, auteur de “Le vivant comme modèle” www.greenloop.eu
• 19/11/2015 Bertrand Vanbelle – vanbelle.ber@hotmail.com – Animateur/Formateur compost & toilettes sèches, coordinateur du réseau de maîtres-composteurs à Bruxelles – www.wormsasbl.org
• 12/11/2015 Harvey André andreharvey@videotron.ca auteur,chanteur et conférencier Canadien – www.andreharvey.info
• 12/11/2015 Allaer Éric – eric.allaer@eco-conseil.be Adm. délégué Institut Eco-Conseil asbl – www.eco-conseil.be
• 21/8/2015 Rasir Yves info@neosante.eu directeur des Editons Néosanté – www.neosante.eu
• 5/8/2015 – de Hemptine Clémence clemencedehemptinne@gmail.com SCRL FS GRAINE DE VIE – www.grainesdevie.coop
• 2/7/2015 – Schuiten Luc – schuitenluc@gmail.com – architecte – www.citevegetale.net
• 3/7/2015 – Orszàgh Joseph – joseph.orszagh@skynet.be – professeur émérite à Mons – “père” de www.eautarcie.org
• 10/7/2015 – Nicod Élise – elise.nicod@skynet.be – écrivain/chamane “mes conversations avec les célébrités mortes”
• 10/7/2015 – Servigne Pablo – pablo.servigne@gmail.com – chercheur indépendant – www.pabloservigne.be
• 9/7/2015 – Laurent Jean-Paul – jean-paul.laurent@unamur.be – responsable des Jésuites aux Facultés de Namur
• 11/7/2015 – du Monceau Cédric – du.monceau.cedric@gmail.com – ancien Directeur WWF France – Économiste et citoyen engagé pour un monde désirable et durable – cdH élu sur la liste AVENIR à OLLN 1er échevin
• 14/7/2015 – Docteur Dominique Eraud – eraud.dominique@yahoo.fr – Acupuncture, Phytothérapie, Nutrition – Fondatrice du Colloque Ecomédecine, d’Intelligence Verte et de la CNMSE : coordination nationale médicale santé environnement
• 11/7/2015 – Dupriez Patrick – dupriez.patrick@gmail.com – à titre personnel – Président d’ÉCOLO
• 9/7/2015 – Bodlet Thierry – thierry.bodlet@dinant.be – échevin Environnement ville de Dinant
• 2/7/2015 – Buyse Sophie – sophie.buyse@scarlet.be – psychologue, spécialiste du deuil au sein de l’asbl Cancer et Psychologie – auteur de “On va où quand on est mort ?”
• 3/9/2015 – Vyas Kiran – tapovan@tapovan.com directeur des Centres ayurvédiques de Tapovan en Inde et en France www.tapovan.com
• 8/2/2016 – Coomans de Brachène Patrick – pacoom@skynet.be – médecin de la personne et praticien en Analyse et Ré-information cellulaire pour une réintégration de l’homme dans son histoire et son environnement proche et sociétal sur notre Terre
• 10/04/2016 – Defeyt Philippe – philippe.defeyt@skynet.be – Président de l’Institut pour un Développement Durable www.iddweb.be
• 16/08/2016 – Charles van der Haegen – vdhzeri@gmail.com – Président de l’asbl ZERI.EU www.zeri.org
• 24/08/2016 – Thomas d’Ansembourg – thomasdansembourg@gmail.com – auteur engagé, conférencier et formateur en Connaissance de soi, Relations Humaines et Intériorité Citoyenne. – www.thomasdansembourg.com
• 08/11/2016 – Pierre Guelff – pierre.guelff@yahoo.fr Chroniqueur Radio-Écrivain – www.pierreguelff.info
• 15/01/2017 – Caudine Brasseur productrice et présentatrice du Jardin Extraordinaire (RTBF) de 1991 à fin 2014
• 14/09/2017 – Philippe Desalle – philippe@cybernews.be – Journaliste (RTBF Classic 21, Soir Mag) et ancien enseignant “La liberté ne s’arrête pas à la mort: chacun a le droit de choisir son après-vie”
• 07/11/2017 – Nicolas CHARLES-PIRLOT – charlespirlot.n@gmail.com – Conseiller / Consultant spécialisé en matières funéraires fédérant une vision moderne et humaine du secteur, Lauréat des Élites du Travail.
• 03/12/2017 – Olivier De Schutter – olivier.deschutter@uclouvain.be – Hoogleraar en spreker en redevoerder. Lid van de VN-commissie voor economische, sociale en culturele rechten. Hij is medevoorzitter van het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food).

Om deel te worden van dit comité
Contacteer de Stichting Métamorfose