IN DE KIJKER

February 16th, 2018

Het is onze bedoeling om humusatie zoveel mogelijk in de media te krijgen en te houden, tot het ook werkelijk kan!
Wil u iets publiceren en hebt u nog vragen, dan kan u ons steeds contacteren via info@humusatie.be.

In onze download-rubriek kan u alvast alles vinden om ook zelf reclame te maken in uw publicaties.

HUMUSATIE OP YOUTUBE:

Kan u ons volgen via ons kanaal ‘info humusation’

HUMUSATIE TERUGGEVONDEN IN DE ONLINE MEDIA:

Dank aan het Brussels Parlement

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe een ontwerp van ordonnantie er uit ziet ?

Wel in bijlage een ontwerp over humusatie :

VERANTWOORDING:
Humusatie is een gecontroleerd proces waarbij lichamen door micro-organismen in compost bestaande uit houthaksel in twaalf maanden veranderen en de stoffelijke overschotten omzetten in gezonde en vruchtbare humus. Die lijkbezorging is een alternatief voor verbranding en begraving en komt tegemoet aan de vele bekommernissen van de burgers aangezien bijna 13.000 mensen een petitie hebben ondertekend waarin wordt verzocht om humusatie wettelijk te erkennen.
Dit amendement wil nog een stap verdergaan dan het ontwerp van ordonnantie zoals het voorligt, door voor te stellen om een studie te starten over het proces van humificatie in het Brussels Gewest. Het lijkt ons nodig om op ons grondgebied een denkoefening te houden over het meest optimale kader om te voldoen aan de wensen van de personen die opteren voor die vorm van lijkbezorging

Het is juist wat jammer dat er geen tijdlimiet is vooropgesteld aangaande de denkoefening.. maar als we kunnen helpen ..

File Description File size
pdf ONTWERP_VAN_ ORDONNANTIE_Humusatie 60 KB

Bedankt Vier en de slimste mens!

Humusatie als vraag in de slimste mens vandaag! Proficiat Wouter Vandenhaute, goed op de hoogte! 🙂 En gans de uitleg klopte Eric, enkel gebeurt humusatie steeds boven de grond en dus niet in een put, om de simpele reden dat die micro-organismen (ofte kleine wezentjes, die zowel het lichaam als onze collectie toxines afbreken tot de elementen waaruit ze zijn samengesteld) enkel boven de grond leven.
Het voorstel van assen samen te persen tot een diamant kan bij uitzondering misschien voor een briljante miss als Rani, maar zou ecologisch een ramp zijn mocht iedereen het doen. Enerzijds draag je niets bij tot het leven, anderzijds kost het een pak energie, eerst om te verbranden en te vermalen en dan vervolgens nog eens om er een diamant van te maken.
De noodzaak van iets tastbaars over te houden is begrijpelijk, maar misschien beter de favoriete boom, bloem of roos van de overledene eens gaan bekijken, ruiken en voelen in een metamorfose-bos?

Bedankt VTM!

In navolging van het artikel is VTM ook Daniël De Kocker gaan interviewen, en hebben er tegelijk een mooie reportage bij gedaan:

https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/binnenland/petitie-voor-wettelijk-kader-rond-humusatie-vlaanderen

Bedankt Het Laatste Nieuws!

Bedankt ook Daniël De Kocker voor je getuigenis en het indienen van een acte van laatste wilsbeschikking bij je gemeente ! En wat een prachtige tuin trouwens, je gaat er nu al in op! 🙂

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-doe-ons-maar-de-composthoop-liever-dat-dan-een-kist-of-crematieoven~af4f46aa/

tnx Suzanne!

Bedankt Suzanne voor je mooie introductie van humusatie in Nederland! https://bijafscheid.com/humusatie/
Om nog even terug te komen op het initiatief van The Urban Death Project van Katrina Spade, waarover we ook kunnen lezen in het humusatie-boek, lijkt het ons een beetje zijn doel voorbij te steken om het proces in een van de natuur afgeschermde ruimte betonnen ruimte te organiseren, terwijl het eigenlijk veel simpeler kan, nl. gewoon op de grond waar alle organismen gratis en in overvloed aanwezig zijn.

 

tnx Krol!

Bedankt voor het artikel op je blogpost en de link met Katz de fermentatie-king!

http://dezelfvoorzieningsbijbel.blogspot.com/

Merci Florence Lambeaux!

Omdat we jullie toch niet willen onthouden dat onze Waalse vrienden onder leiding van Carlo Di Antonio een budget van 40.000euro vrijgemaakt hebben om testen te ondernemen van humusatie, zij het dan initieel op varkens :

http://www.canalc.be/feu-vert-pour-experimenter-le-compostage-des-morts-humusation/

Wij hopen stilletjes dat de Vlaamse regering op termijn ook een dergelijk universitair onderzoek zal willen ondersteunen, bij voorkeur direct met echte mensen, die hun lichaam opgaven zowel voor de wetenschap als voor humusatie middels een laatste wilsbeschiking.

tnx again hln.be!

Bedankt hln om voorlopig als enige Vlaamse krant het geweldige nieuws te brengen dat humusatie werd opgenomen in een ordonnantie van het Brusselse parlement, voor verdere tests kijkt men naar de resultaten Wallonië..

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/weg-met-de-doodskist-in-brussel-kan-je-lijk-binnenkort-laten-composteren-of-oplossen-in-bad

tnx Velt !

Bedankt Velt voor het mooie artikel!

File Description File size

pdf

Artikel-Humusatie-in-VELT-2018-nov

3 MB

tnx Bruzz!

Goed nieuws: humusatie zal worden voorgedragen aan het Brussels parlement ter goedkeuring.. Zal Brussel de eerste regio zijn in de wereld om humusatie toe te laten!?

https://www.bruzz.be/samenleving/begrafenis-kan-nu-ook-lijkwade-karton-2018-07-19

tnx De Koevoet!

Bedankt voor het mooie artikel en de duidelijk gebrachte boodschap, De Koevoet Magazine !
Lees het artikel in bijlage…

File Description File size

pdf

Humusatie-DeKoevoet

4 MB

tnx ad.nl!

Toch even meegeven dat de botten na 3 maanden humusatie inderdaad vermalen worden, en opnieuw worden toegevoegd aan de rest, om er vervolgens gans in op te gaan.  Door het aanwezig calcium in de botten kan de overgang van compost naar humus (lees vruchtbare bosgrond) gemaakt worden.

https://www.ad.nl/buitenland/brussels-leven-na-de-dood-terugkomen-als-zak-potgrond~aa7c895d/

tnx vlaams parlement!

Humusatie werd reeds toegepast op dieren, groter dan de grootste mens, en dit zonder reukhinder en bijgevolg ook geen aantrek van andere dieren bv.
Het zou fantastisch zijn mochten we de kans krijgen om dit wetenschappelijk aan te tonen met de hulp van een vlaamse universiteit.

Bedankt Katrien Schryvers (Cd&v) voor de vraagstelling!

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1386604

Loading...

U kan ons steeds bereiken via info@humusatie.be als u ergens iets gespot hebt dat ons project meer ruchtbaarheid geeft en u hier nog niet terug vind, dan bedanken we ook hen persoonlijk.
Ook kwaliteitsvolle fotos van artikels uit kranten en magazines zouden welkom zijn, alvast bedankt voor uw medewerking!