IN DE KIJKER

February 16th, 2018

Het is onze bedoeling om humusatie zoveel mogelijk in de media te krijgen en te houden, tot het ook werkelijk kan!
Wil u iets publiceren en hebt u nog vragen, dan kan u ons steeds contacteren via info@humusatie.be.

In onze download-rubriek kan u alvast alles vinden om ook zelf reclame te maken in uw publicaties.

HUMUSATIE OP YOUTUBE:

Kan u ons volgen via ons kanaal ‘info humusation’

HUMUSATIE TERUGGEVONDEN IN DE ONLINE MEDIA:

Dank aan Radio2

Bedankt aan Begrafenisondernemer Dirk Van Nieuwkerke om aan te halen hoe het gebruik van een wikkeldoek bij kan dragen aan een natuurlijk fysiek afscheid.

Bedankt Gents Milieu Front

Wat een duidelijk en met verstandige quotes doorspekt artikel:

https://www.gentsmilieufront.be/actueel/duurz-consumptie/item/762-humusatie

Dank aan het Brussels Parlement

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe een ontwerp van ordonnantie er uit ziet ?

Wel in bijlage een ontwerp over humusatie :

VERANTWOORDING:
Humusatie is een gecontroleerd proces waarbij lichamen door micro-organismen in compost bestaande uit houthaksel in twaalf maanden veranderen en de stoffelijke overschotten omzetten in gezonde en vruchtbare humus. Die lijkbezorging is een alternatief voor verbranding en begraving en komt tegemoet aan de vele bekommernissen van de burgers aangezien bijna 13.000 mensen een petitie hebben ondertekend waarin wordt verzocht om humusatie wettelijk te erkennen.
Dit amendement wil nog een stap verdergaan dan het ontwerp van ordonnantie zoals het voorligt, door voor te stellen om een studie te starten over het proces van humificatie in het Brussels Gewest. Het lijkt ons nodig om op ons grondgebied een denkoefening te houden over het meest optimale kader om te voldoen aan de wensen van de personen die opteren voor die vorm van lijkbezorging

Het is juist wat jammer dat er geen tijdlimiet is vooropgesteld aangaande de denkoefening.. maar als we kunnen helpen ..

File Description File size
pdf ONTWERP_VAN_ ORDONNANTIE_Humusatie 60 KB

Hoorzitting in het kader van de conceptnota voor nieuwe regelgeving

Bij deze een verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid over de conceptnota voor nieuwe regelgeving met betrekking tot de begraafplaatsen en de lijkbezorging van het Vlaams Parlement

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1476233

Om de kosten voor de begrafenissen voor behoeftige mensen te drukken is humusatie een exellente oplossing, met een geschatte besparing van 2500euro tov een gebruikelijke begrafenis kunnen middelen van gemeentes OCMW’s voor andere doelen aangewend worden… het saneren van begraafplaatsen met humus bijvoorbeeld.

Over de kwaliteit van het hout voor de kisten zal er ook minder debat moeten gevoerd worden aangezien we bij humusatie een herbuikbare kist of mand zouden gebruiken kunnen we bomen gewoon verder laten groeien en laten bijdragen aan betere lucht ipv ze te verbranden.

Tom Wustenberghs, VNOC:
De evolutie in de uitvaarttechnieken maakt inderdaad dat er op dit ogenblik alternatieven op de markt komen die het mogelijk maken om na te denken over nieuwe vormen van lijkbezorging. Resomatie ofaquamatie komt vaak in de actualiteit, en ook humusatie, het composteren van lichamen, krijgt vaker aandacht. Er zijn vaak heel goede argumenten voor, op ecologisch vlak maar ook in verband met ruimtegebruik. Als we die tendensen zien, dan verwachten we toch dat die nieuwe technieken snel aan draagvlak zullen winnen, net zoals destijds het geval was met crematie. Eigenlijk is het belangrijkste argument om nieuwe technologieën te overwegen –en ik ben blij dat in de conceptnota die kaart wordt getrokken–dat we bijkomende keuzevrijheid kunnen aanbieden aan de nabestaanden, aan burgers die nadenken over de wijze waarop met hun lichaam moet worden omgegaan, dat er naast begraven en naast cremeren straks een derde of vierde optie om met het lichaam om te gaan mogelijk zal worden..

.. Uiteraard –en daarin onderschrijf ik de eerdere betogen van de vorige sprekers –is het belangrijk om bijkomend onderzoek te doen naar de milieu-impact van deze nieuwe technologieën. Er wordt vaak verwezen naar de TNO-studie uit Nederland. Het VNOC zal zeer spoedig in de mogelijkheid zijn om daar Vlaamse studies of Vlaamse informatie naast te leggen en zodoende met objectieve informatie te kunnen spreken over deze nieuwe technologieën.


Bedankt voor de open kijk, wij zijn alvast vragende partij voor degelijk wetenschappelijk onderzoek.


Johan Dexters:De vraag is wat we verstaan onder natuurbegraafplaatsen. De perceptie is dat dit dan biologisch gezien vriendelijker is.
Er is een studie geweest over het crematorium van Lochristi. Met de assen die begraven worden in een dreef als natuurbegraafplaats is het probleem dat die beton worden. Als we urnen begraven in een dreef, hebben we de perceptie dat we milieuvriendelijk werken, maar op de duur leggen we wel een kasseiweg aan. We bekijken het concept natuur, biologisch afbreekbaar en goed voor het milieu, maar de realiteit vandaag –Lochristi is daar een voorbeeld van omdat men daar al zoveel jaren begraaft –is dat de assen verstenen. Hetzelfde geldt voor de verstrooiing. Iedereen zegt dat assen verstrooien biologisch het beste is voor het milieu, maar in de stad Antwerpen heeft men de oude verstrooiingsweiden al twee keer moeten afgraven omdat ze dusdanig verhoogd waren. Dan is dat niet direct biologisch afbreekbaar. We moeten perceptie en realiteit naast elkaar leggen en uitzoeken of dat zo is. We kunnen werken met biologisch afbreekbare urnen, maar als de inhoud niet biologisch afbreekbaar is, hebben we een probleem.

Natuurbegraafplaatsen waarbij mensen gewikkeld in een doek vrij ondiep begraven zouden kunnen worden hebben mogelijks minder negatieve impact op het milieu door de afwezigheid van de toxines van de kist zelf, maar de toxines die in het lichaam zitten en het rottingsproces (sorry hier bestaat geen zachter woord voor) in een zuurstofvrije omgeving zijn alvast even erg als bij een standaard begrafenis.

Het verspreiden van assen al of niet in een urne blijft gelijk aan het verspreiden van toxines in de toplaag. Voor het bekomen van die assen is er dan al een flinke hoeveelheid fossiele brandstof gebruikt en werd de lucht vervuild met toxines van kist, kleren, implantaten, ..

Steve Heylen:Ik sluit daar bij aan om onze collega-begraafplaatsbeheerders bij dergelijke discussies te betrekken, want die zullen ook goede inzichten kunnen aanbrengen. Ik geef een voorbeeld: het decreet bepaalt dat bij het einde van een bewaring in een columbarium of thuis, de assen op een begraafplaats worden uitgestrooid of begraven. Die assen zijn blokjes, die kun je zelfs niet uitstrooien in de traditionele zin van het woord. Dit zijn enkele praktische aspecten waar hun expertise zeer welkom kan zijn.

Het zou een enorme omweg zijn maar ook assen kunnen gecomposteerd worden om zo neutraal gemaakt te worden?

Bedankt Vier en de slimste mens!

Humusatie als vraag in de slimste mens vandaag! Proficiat Wouter Vandenhaute, goed op de hoogte! 🙂 En gans de uitleg klopte Eric, enkel gebeurt humusatie steeds boven de grond en dus niet in een put, om de simpele reden dat die micro-organismen (ofte kleine wezentjes, die zowel het lichaam als onze collectie toxines afbreken tot de elementen waaruit ze zijn samengesteld) enkel boven de grond leven.
Het voorstel van assen samen te persen tot een diamant kan bij uitzondering misschien voor een briljante miss als Rani, maar zou ecologisch een ramp zijn mocht iedereen het doen. Enerzijds draag je niets bij tot het leven, anderzijds kost het een pak energie, eerst om te verbranden en te vermalen en dan vervolgens nog eens om er een diamant van te maken.
De noodzaak van iets tastbaars over te houden is begrijpelijk, maar misschien beter de favoriete boom, bloem of roos van de overledene eens gaan bekijken, ruiken en voelen in een metamorfose-bos?

Bedankt VTM!

In navolging van het artikel is VTM ook Daniël De Kocker gaan interviewen, en hebben er tegelijk een mooie reportage bij gedaan:

https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/binnenland/petitie-voor-wettelijk-kader-rond-humusatie-vlaanderen

Bedankt Het Laatste Nieuws!

Bedankt ook Daniël De Kocker voor je getuigenis en het indienen van een acte van laatste wilsbeschikking bij je gemeente ! En wat een prachtige tuin trouwens, je gaat er nu al in op! 🙂

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-doe-ons-maar-de-composthoop-liever-dat-dan-een-kist-of-crematieoven~af4f46aa/

tnx Suzanne!

Bedankt Suzanne voor je mooie introductie van humusatie in Nederland! https://bijafscheid.com/humusatie/
Om nog even terug te komen op het initiatief van The Urban Death Project van Katrina Spade, waarover we ook kunnen lezen in het humusatie-boek, lijkt het ons een beetje zijn doel voorbij te steken om het proces in een van de natuur afgeschermde ruimte betonnen ruimte te organiseren, terwijl het eigenlijk veel simpeler kan, nl. gewoon op de grond waar alle organismen gratis en in overvloed aanwezig zijn.

 

tnx Krol!

Bedankt voor het artikel op je blogpost en de link met Katz de fermentatie-king!

http://dezelfvoorzieningsbijbel.blogspot.com/

Merci Florence Lambeaux!

Omdat we jullie toch niet willen onthouden dat onze Waalse vrienden onder leiding van Carlo Di Antonio een budget van 40.000euro vrijgemaakt hebben om testen te ondernemen van humusatie, zij het dan initieel op varkens :

http://www.canalc.be/feu-vert-pour-experimenter-le-compostage-des-morts-humusation/

Wij hopen stilletjes dat de Vlaamse regering op termijn ook een dergelijk universitair onderzoek zal willen ondersteunen, bij voorkeur direct met echte mensen, die hun lichaam opgaven zowel voor de wetenschap als voor humusatie middels een laatste wilsbeschiking.

tnx again hln.be!

Bedankt hln om voorlopig als enige Vlaamse krant het geweldige nieuws te brengen dat humusatie werd opgenomen in een ordonnantie van het Brusselse parlement, voor verdere tests kijkt men naar de resultaten Wallonië..

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/weg-met-de-doodskist-in-brussel-kan-je-lijk-binnenkort-laten-composteren-of-oplossen-in-bad

tnx Velt !

Bedankt Velt voor het mooie artikel!

File Description File size

pdf

Artikel-Humusatie-in-VELT-2018-nov

3 MB

tnx Bruzz!

Goed nieuws: humusatie zal worden voorgedragen aan het Brussels parlement ter goedkeuring.. Zal Brussel de eerste regio zijn in de wereld om humusatie toe te laten!?

https://www.bruzz.be/samenleving/begrafenis-kan-nu-ook-lijkwade-karton-2018-07-19

U kan ons steeds bereiken via info@humusatie.be als u ergens iets gespot hebt dat ons project meer ruchtbaarheid geeft en u hier nog niet terug vind, dan bedanken we ook hen persoonlijk.
Ook kwaliteitsvolle fotos van artikels uit kranten en magazines zouden welkom zijn, alvast bedankt voor uw medewerking!