Compost Comité

February 15th, 2018

Comité van experten in omzetting van Biomassa

Hiermede houden wij, ondertekenaars, eraan alle politici te verzekeren dat de aanpassing van de wetgeving gevraagd via de http://www.humusation.org, gefundeerd is.

Na een diepgaande studie, mag er duidelijk gesteld worden dat, een grote hoeveelheid grondwater in de omgeving van de kerkhoven geklasseerd wordt als ‘niet te zuiveren’ door de toxische stoffen die gevormd worden in de lijken door gebrek aan lucht. De lucht- en watervervuiling en zelfs de grondvervuiling rond de crematoria zijn belangrijk (boven de verspilling van energie!)
De resten van onze aanwezigheid op aarde, zijn in geen geval harmonisch geïntegreerd in de vruchtbare lagen van de aarde, zowel bij verbranding als bij teraardebestelling.

Het is dus werkelijk onverantwoordelijk door te gaan door slechts die twee manieren van begraven toe te laten.

Gezien onze lange ervaring in het composteren van allerlei organisch materiaal, kunnen we u formeel verzekeren dat het procedé voorgesteld als ‘humusatie’ (de metamorfose, in 12 maand, van de overledenen in gezonde en vruchtbare humus), een reële bescherming is van het milieu, die elk risico van publieke vervuiling uitsluit en zelfs bijdraagt aan het weren van klimaat stoornissen. Wat momenteel absoluut niet het geval is als men kiest voor verbranding of teraardebestelling. Aangezien de huidige vervuiling van ons lichaam (door meer en meer resten van medicijnen, zware metalen, pesticiden, fungiciden, hormonale verstoringen, prothesen, en andere) enkel door de zuiveringscapaciteit van goed beheerde ‘Super Compost’ een ‘propere’ terugkeer voor de toekomstige generaties kan waarborgen, en er zorg voor te dragen het begrafenisritueel niet te ontgeestelijken.
De lijken van miljarden mensen bekent een biomassa die voor het milieu niet verwaarloosbaar is.
Het wordt dan ook moeilijk om het milieu te onderhouden zonder een correctie manier van onze lijken in te werken.
Des te meer aangezien we ons kunnen steunen op de Canadese wetgeving, waar het Ministerie van Landbouw en Gezondheid, reeds enkele jaren het composteren van de kadavers van hun koeien en varkens, zelf zieke aanbevelen.

Het is de schepping van een nieuwe visie omtrent leven en dood, in volledige overstemming met de natuurwetten en de traditie: we ‘komen’ van de aarde, en op het einde van ons aards bestaan keren we ernaar terug om humus te maken voor de levende aard.
Dit leidt tot de productie van +/- 1.5m³ ‘super compost’ met de kenmerken dicht bij de ‘Terra Preta’, die instaat om de effecten bij het vruchtbaar maken van de bodem te vertienvoudigen.

Samengevat: door het kiezen van Humusatie, de enige vorm van teraardebestelling, volledig gunstig voor het milieu, kunnen de mensen eindelijk ophouden met het vergiftigen van de bodem met hun dode lichamen en aldus hun globale ecologische voetafdruk verminderen en eindelijk stoppen met het vergiftigen van de levenden.
Voor Akkoord :

Busigny Francis francis.busigny@laposte.net +32 496586755
BABET’Z sprl Belgrade Be
Országh Joseph joseph.orszagh@skynet.be 32 477659428
www.eautarcie.org Mons Be
Leblanc Michel leblancmichel21@gmail.com +32 472293613
Guide composteur Malonne Be
Vanbelle Bertrand vanbelle.ber@hotmail.com +32 479663580
WORMS asbl Bruxelles Be
Auquière Patrick p.auquiere@hotmail.com +32479790428
Ir agronome Eaux et Forêts Temploux Be
BASYN Guy Guy.basyn@skynet.be +32476688282
Consultant en Permaculture
Chaumont-Gistoux BE
LUXEN Pierre agraost@skynet.be +32 477 277 449
Agra-Ost ST.VITH Be
DELIRE Michel michel.delire@terovivo.be +32 497 47 00 80
TEROVIVO BLATON Be
SERVIGNE Pablo pablo.servigne@gmail.com +32 485 16 09 09 www.pabloservigne.com
Ixelles Be
Delcorps Fabienne fabienne@cense-equi-voc.org +32 1963.66.25
“Cense équi’voc” asbl
Lens Saint Rémy Belgique
Baronnet Patrick maison.autonome@orange.fr route de Louisfert HEOL
La Maison Autonome
44520 Moisdon la Rivière Fr
Barp Guerrino g.barp@base.be +32 486 31 70 29
formateur en compostage
Grand Taillis, 11 4560 Pailhe Be
Van Damme Marc mvd1963c@gmail.com +420774835714
www.compagnons.cz
PO BOX 8 cz-56002 Ceska Trebova – Ceska Republika
de Hemptinne Clémence clemencedehemptinne@gmail.com 0474/01.36.00
Graines de vie Nethen Be
Collart Daniel daniel.collart@gmail.com +32 475 263 254
permaculteur certifié Grez-Doiceau Be
Bronchart Luc lucbronchart@gmail.com 0496 081889
Ir agronome; Enseignant; guide composteur
Brugelette Belgique
Pirmez Hermann hermann.pirmez@gmail.com 0476/53.44.45
anthropologue, agriculteur
Grez-Doiceau Belgique
Fievez Thierry thierry.fievez@ulg.ac.be 081 62 23 90
Ulg GxABT
Ir agronome; Enseignant Gembloux Belgique
Paris Jacques jparis@ez4u.be 083/68 87 89 membre du CA du Mouvement pour la
Culture Bio Dynamique en Wallonie agriculteur en biodynamie Rue du Vachau, 2 5590 Serinchamps Be
Serneels François fserneels@live.be 0472/73.32.09
professeur HEPH-Condorcet Ath Be
Ir agronome; Enseignant
Alonso Bernard bernalon9@gmail.com 514 891-2858 www.permacultureinternationale.com Canada
Facilitateur pour la permaculture et la transition Permaculture Internationale
Bourguignon Lydia Lbourguignon@lams-21.com (33) 03 80 75 61 50 http://www.lams-21.com France
21120 Marey sur Tille Directrice du Laboratoire d’Analyse Microbiologiques des Sols conférencière internationale
Bourguignon Claude CBourguignon@lams-21.com (33) 03 80 75 61 50 http://www.lams-21.com France
21120 Marey sur Tille Directeur du Laboratoire d’Analyse Microbiologiques des Sols conférencier international
Chapelle Gauthier gauthier@biomimicry.eu chercheur in(Terre)dépendant, auteur de “Le vivant comme modèle”
http://www.greenloop.eu
Lodewyckx Gaëtan glodewyckx2@gmail.com 0498/50 43 49
Guide Composteur travaillant au Comité Jean-Pain
(compostage traditionnel, et le compostage de broussailles “méthode” Jean-Pain) Buggenhout Be
Gobbe Vincent vincent.gobbe@skynet.be +32 475900216
Ir Agro E&F – Comité Jean Pain asbl – Formateur international de Guides et Maîtres Composteurs Jodoigne Be