Posted in Nieuws
August 21st, 2019

Hoe zit het met de wetenschappelijke testen?

Augustus 2018 heeft Minister Di Antonio namens de Waalse regering een budget van van 40.000euro toegekend aan UCLouvain voor een wetenschappelijk onderzoek (door prof. Baret ) om het humusatie-proces te valideren.

De Stichting van Openbaar Nut: “Metamorfose om te sterven en dan leven te geven” die al jaren ijvert om humusatie toe te laten in België werd nooit officieel gevraagd naar de te volgen stappen die we met ons compostcomité hebben afgetoetst.

Via-via is ons ter ore gekomen dat de eerste testen om deontologische reden gebeuren met varkens, en dat deze tests niet goed zijn uitgedraaid.
Communicatie met de oorsprong van het concept zou veel tijd kunnen besparen lijkt ons. Er zijn trouwens al voldoende mensen die hun lichaam willen schenken aan de wetenschap en ook humusatie in hun laatste wilsbeschikking opgenomen hebben, maar dan wel volgens de regels van de kunst.

Doordat zowel de Waalse regering als de Brussels parlement niet verder kunnen met het invoegen van aangepaste wetten zonder de resultaten van dit onderzoek is de stichting overgegaan tot het oprichten van een nieuwe coöperatieve (humusation) voor het starten van het eerste kenniscentrum voor humusatie. Het is de bedoeling zo zelf wetenschappelijke bewijzen aan te leveren en de legalisering zo te bespoedigen ipv een afwachtende houding aan te houden.

In afwachting van de oprichting van de coöperatieve hebben we op onze hoofdzetel in Chaumont-Gistoux verschillende huisdieren gehumuseerd de afgelopen maanden. Dat is ook wat we gaan doen met de cooperative, in Fochalles à Forrières, om steeds opnieuw aan te tonen dat het volstaat de natuur een handje te helpen voor een volledige decompositie en het opgaan in super-vruchtbare grond zonder risico’s voor de omgeving en zonder het verspreiden van geur of toxines…