February 15th, 2018

Humusatie is dus een soort van compostering – maar er wordt nooit dierlijk materiaal in de compost gebruikt!

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan men heel goed dierlijke materialen composteren.

Als we dit niet doen, is het om het risico te vermijden dat deze dierlijke materialen enkele ongewenste dieren aantrekken, wat mogelijk is als de compost slecht is samengesteld.

Het is daarom verkeerd om te geloven dat dierlijke materie niet uiteenvalt en dat dode dieren in de natuur moeten worden opgegeten door aaseters om te verdwijnen.

Wat zou er immers in dit geval gebeuren met de lijken van

de aaseters zelf?

De microfauna van de bodem en hun microflora in de darmen combineren sinds altijd hun krachten om terug te brengen naar de aarde.

Humusatie elimineert volledig het risico van het aantrekken van roofdieren:

een hoop verhakstelt materiaal rondom het lichaam zorgt voor een sterke temperatuurstijging die verspreiding van geur tijdens de ontbindingsfase van het lichaam voorkomt

de humusvorming gebeurt op een omheind terrein dat beveiligd is door een permanente bewaking bestaande uit de verantwoordelijken van de humusatie.