February 15th, 2018

Is Humusatie te combineren met schenking van het lichaam aan de wetenschap en donatie van organen na het overlijden?

Inderdaad humusatie is te verenigen met donatie van organen na de dood.

We moeten echter niet vergeten dat deze nieuwe manier van begraven op zich al een schenking is, namelijk aan de micro-fauna van de bodem. Hierbij worden alle organen geschonken, ook als ze niet in perfecte staat zijn en de slaagkans is 100% zonder enig risico van afwijzing, een schenking die de aarde op dit ogenblik erg nodig heeft om te regeneren.

Bij schenking van het lichaam aan de wetenschap echter, wordt het met fenol of formaldehyde behandeld en van alle vloeistoffen ontdaan, wat verre van onschadelijk is voor het milieu.

De humusatie van een lichaam dat op deze manier werd behandeld, zal, enkele maanden na de dood, waarschijnlijk veel minder gunstig blijken te zijn voor de oppervlakkige lagen van de aarde … maar nog steeds veel beter dan begraven en cremeren!