February 14th, 2018

Waarom crematie vermijden ?

Het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 80%water en is dus zeer moeilijk door vuur te vernietigen. De verbranding moet gebeuren op meer dan 1000 graden C en dit gedurende ongeveer anderhalf uur!

Vernietiging door het vuur is , in het beste geval, toch onvolledig vermits botten en tanden overblijven , en bovendien wordt een hoge prijs aan fossiele energie betaald (bijna 200 liter olie-equivalent) . Daar komt het hout van de doodskist nog eens boven op.

Tijdens de crematie worden de kleding, het menselijk lichaam en de kist getransformeerd in vervuilende elementen , zoals koolstofdioxide (CO₂), zwaveldioxide (SO₂) en stikstofoxiden (NOx), die verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect en de zure regen.Bovendien komen er dan nog bijzonder giftige stoffen vrij zoals dioxines, fijne deeltjes zware metalen (kwik, lood, cadmium) en fijn stof die bijdragen ​​tot de vorming van smog

http://www.levif.be/actualite/environnement/les-cadavres-sont-mauvais-pour-l-environnement/article-normal-653061.html

We kunnen gerust spreken van een ecologische ramp , en er zijn dan ook veel gezondheidsproblemen rond de crematoria: de filters zijn zelden echt efficiënt en de verontreinigende stoffen die erin worden vastgehouden, komen tijdens het schoonmaken in de goot terecht.

 

Dit is des te ernstiger omdat de zuiveringsinstallaties deze stoffen niet kunnen elimineren … en ze dus uiteindelijk onvermijdelijk terecht komen in alles wat leeft in de rivieren en de zeeën.