Posted in IN DE KIJKER
April 11th, 2019

Dank aan het Brussels Parlement

Hebt u zich ooit afgevraagd hoe een ontwerp van ordonnantie er uit ziet ?

Wel in bijlage een ontwerp over humusatie :

VERANTWOORDING:
Humusatie is een gecontroleerd proces waarbij lichamen door micro-organismen in compost bestaande uit houthaksel in twaalf maanden veranderen en de stoffelijke overschotten omzetten in gezonde en vruchtbare humus. Die lijkbezorging is een alternatief voor verbranding en begraving en komt tegemoet aan de vele bekommernissen van de burgers aangezien bijna 13.000 mensen een petitie hebben ondertekend waarin wordt verzocht om humusatie wettelijk te erkennen.
Dit amendement wil nog een stap verdergaan dan het ontwerp van ordonnantie zoals het voorligt, door voor te stellen om een studie te starten over het proces van humificatie in het Brussels Gewest. Het lijkt ons nodig om op ons grondgebied een denkoefening te houden over het meest optimale kader om te voldoen aan de wensen van de personen die opteren voor die vorm van lijkbezorging

Het is juist wat jammer dat er geen tijdlimiet is vooropgesteld aangaande de denkoefening.. maar als we kunnen helpen ..

File Description File size
pdf ONTWERP_VAN_ ORDONNANTIE_Humusatie 60 KB