February 14th, 2018

Wat zijn de voordelen van Humusatie?

De aarde doen herleven

Humusatie is niet onverenigbaar met het creëren van een “tuin voor herinnering”.
De stoffelijke resten van miljarden mensen vertegenwoordigen een biomassa waarvan de impact op het milieu verre van verwaarloosbaar is. Geen duurzaam beheer van het milieu zonder de juiste re-integratie van onze overblijfselen in de biosfeer.
Het is de opkomst van een nieuwe visie op leven en dood, in volledige overeenstemming met de wetten van de natuur en de tradities:
we “komen” van de aarde en aan het einde van ons aardse bestaan zullen we ernaar terugkeren om humus, levende aarde te maken. De Humusatie zal resulteren in de productie van +/- 1,5 m³ “super compost”, die zeer efficiënt is als bodembemesting

Stoppen met de aarde en de levende wezens te vergiftigen

Onze lichamen zitten steeds voller met medicijnresten, zware metalen, pesticiden, fungiciden, hormoon ontregelaars, nanodeeltjes, prothesen en andere. Alleen de zuiveringscapaciteit van een supercompost, op de juiste manier beheerd, kan een terugkeer naar de aarde garanderen, zonder milieubelasting, noch vervuiling door pathogene kiemen, voor de toekomstige generaties.

Alleen door te kiezen voor Humusatie, de enige begrafenispraktijk die 100% milieuvriendelijk is, kun je eindelijk stoppen met het vergiftigen van de levenden met je stoffelijk overschot, en uw algehele ecologische voetafdruk verminderen, in plaats van die aanzienlijk te verzwaren door een traditionele begrafenis!
Het is redelijk om aan te nemen dat de Humusatie de ecologische voetafdruk van de overledene met minstens 5% zal verminderen, in tegenstelling tot de huidige praktijken die de voetafdruk met minimum 5 tot 10% verhogen. Wanneer de wet het toelaat, zullen degenen die voor deze manier van begraven kiezen, hun voetafdruk met minstens 10 tot 15% verminderen!

Zich opnieuw verbinden met de intelligentie van de natuur

Onder het mom van hygiëne en prestaties, maar vooral om ons aan te zetten tot kopen, zijn we te veel het veerkrachtige en autonome bosmodel vergeten.
Wij moeten dringend aan de oppervlakkige lagen van de Aarde de resten teruggeven van wat we gekregen hebben (schillen, overgebleven maaltijden, dierlijke en menselijke afvalstoffen, huisdieren, …).
Om dit goed te doen, is het essentieel om de tijd te nemen om de kunst van een goede compostering te begrijpen. Dit zal ons veel meer brengen dan we ons kunnen voorstellen: de (her) verbinding met ons overlevingsinstinct.