February 14th, 2018

En het ei, de organische urn en het paddenstoelenkostuum?

Bestaande ietwat zonderlinge initiatieven tonen aan dat het idee om onze lichamen te recycleren in volle opgang is.

Het paddestoelenkostuum

Dit is een krachtige provocatie van de kunstenaar Jae Rhim Lee. Kunnen we ons lichaam inzetten voor een schonere, groenere planeet, zelfs na de dood? Dit is mogelijk dankzij een speciaal grafkostuum bezaaid met paddenstoelen die vervuiling vernietigen. Misschien de eigenaardigste TED conferentie de u ooit zag….maar ook de enige die de publieke aandacht heeft gevestigd op het gevaar van de giftige chemische moleculen die zich in ons lichaam hebben opgehoopt!
Zie: www.ted.com/talks/jae_rhim_lee

De oplossing die zij biedt is helaas erg moeilijk te realiseren. Aangezien ze rekent op mensen om schimmels te “ontwikkelen” die in staat zijn moleculen vernietigen waarvan de diversiteit constant toeneemt. Bovendien worden de lichamen nog steeds begraven en geen paddenstoel kan echt overleven bij afwezigheid van lucht.
In de hoogwaardige compost, aanbevolen voor humusatie, daarentegen bevinden zich ontelbare micro-organismen, bacteriën, schimmels, … vanuit alle fauna van de bodem. Deze organismen zullen het vernietigingswerk perfect doen, heel natuurlijk, tegen zeer lage kosten en zonder de minste uitgaven van fossiele energie!

De urn

Biologisch afbreekbare “urnen” zouden misschien nog beter geschikt zijn om de “supercompost” te vervoeren met de zaden gekozen voor de individuele herdenkingsruimte.
Voorlopig is dit slechts een groenere versie van de klassieke verbranding! Als de boom groeit, is dat niet dankzij de as van menselijke resten, maar ondanks hen …

Het ei

De capsules concept Capsula mundi
www.capsulamundi.it/en/
Behalve dat het technisch onmogelijk is de overledenen in een fœtus houding te leggen, kan men zich de vraag stellen of een plastieken afbreekbaar ei nuttig kan zijn? Het antwoord is neen. Het is weer een groene versie van de klassieke begrafenis. En opnieuw, als de boom groeit, is het niet dankzij de menselijke resten maar ondanks hen.

En toch zijn deze initiatieven van belang

Hoe onrealistisch deze initiatieven ook zijn, ze wekken meer en meer belangstelling. Dit is het bewijs dat er steeds meer mensen het verlangen koesteren om na hun dood een boom te laten groeien en/of niet meer te vervuilen.