February 14th, 2018

Welke garantie hebben we dat humusatie werkt ?

We hebben al meer dan 25 deskundigen verzameld die, gezien hun lange ervaring in het composteren van organische stoffen van alle soorten, formeel hebben verklaard dat het aanbevolen proces voor Humusatie (de omzetting van dode lichamen in een gezonde en vruchtbare humus in een tijdsbestek van 12 maanden) inderdaad werkt. Volgens hen zou humusatie, mede dank zij de temperatuurstijging en de gecombineerde actie van alle micro-organismen in het lichaam en de oppervlakkige lagen van de aarde, een werkelijke bescherming van het milieu garanderen, alle risico’s met betrekking tot de volksgezondheid buitensluiten, en zelfs helpen de klimaatverandering tegen te gaan.
Ons concept zal alleen worden uitgevoerd door degelijk erkende humusatieverantwoordelijken zodat deze echte terugkeer naar de aarde, in een veilig
“ Tuinbos van de Metamorfose”, ook gebeurt met respect voor de overledenen en hun families.

Bovendien zullen dankzij de hoeveelheid met water doordrenkte lignine ,die elke geur van ontbinding blokkeert, aaseters niet worden aangetrokken en dank zij het gewicht aan verhakselde materie is er geen risico op “blootgelegde” lijken door stormen of stortbuien …

Kijk op de pagina compost-comité voor de lijst van het Comité van deskundigen.

Ter ondersteuning verwijzen we naar de Canadese wetgeving. De ministeries van Landbouw en Gezondheid van Canada bevelen deze methode van composteren uitdrukkelijk aan voor hun vee (sinds 2010) en varkens (sinds 2006) zelfs als ze ziek zijn, eerder van gelijk welke andere karkarsopruiming
Zie hun technische Fiche Composteren van runderen op de boerderij
In de VS composteren sommige wegenonderhoudsdiensten wegafdelingen dode dieren die zijn geraakt door voertuigen